Garantie Grandhall


Garantietermijn

:

1 tot 5 jaar

Klantenservice staat bij Grand Hall hoog in het vaandel. Grandhall ziet het als hun plicht u vakkundig te helpen en te adviseren. Zij willen voor u een betrouwbare partner zijn die te allen tijde voor u klaar staat.


Ondanks zorgvuldige controles kan het voorkomen, dat er apparaten geleverd worden die niet aan de gewenste eisen voldoen. Mocht u een onvolkomenheid constateren aan het apparaat dan is het van belang dat er snel en adequaat gehandeld wordt.


Mocht er een defect zijn aan uw product, dan kunt u dit het beste melden bij Barbecueshop.nl. Ga voor onze contactgegevens naar de contactpagina.


Indien mogelijk willen wij u vragen om bij een defect de volgende gegevens doorsturen naar klantenservice@barbecueshop.nl:

- Ordernummer van uw bestelling;
- Foto’s van de het defecte onderdeel;
- Serienummer van het product;
- Onderdeelnummer van het defecte onderdeel (vaak te vinden in de handleiding).


Wij raden u ook aan om de barbecue online te registreren.


Wij raden u ook aan om de barbecue online te registreren.

Garantiebepalingen


Grand Hall heeft vertrouwen in zijn producten en biedt een uitstekende garantie. Voor Grand Hall buitenfornuizen geldt een garantietermijn van 2 jaar na datum aankoop. Mocht zich binnen de gestelde termijn van 24 maanden een defect voordoen ten gevolge van materiaal- en constructiefouten dan garanderen wij de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen of de reparatie van het product.


Specifieke kenmerken van de garantievoorwaarden:

 • 5 jaar garantie op doorroest van RVS onderdelen
 • 2 jaar garantie op doorroest van afgewerkte emaille onderdelen
 • 2 jaar garantie op doorroest van gecoate onderdelen
 • 1 jaar garantie op accessoires

 • Het recht op garantie vervalt, indien:

 • Het product niet volgens de instructies gemonteerd en geïnstalleerd is.
 • Het product oneigenlijk gebruikt is.
 • Krassen, deuken, beschadigingen, verkleuringen ontstaan als gevolg van hitte en agressieve reinigingsmiddelen.
 • Het product voor commerciële doeleinden gebruikt, dan wel verhuurd is.
 • Het product beschadigd is door natuurelementen.
 • Ingebrande plekken ontstaan als gevolg van het niet goed onderhouden, c.q. reinigen van de grill (den hierbij aan het branden van achtergebleven vetresten).
 • De gasslang niet correct gemonteerd is. Lees altijd eerst zorgvuldig de montage-instructie door.
 • De grill omgebouwd wordt naar aardgas. Deze grill is alleen geschikt voor Butaan of Propaan gas.
 • Het product niet gebruikt wordt in het land van aankoop in verband met de geldende richtlijnen van dat land.
 • Beschadiging ontstaat door gebruik of door derden.

 • Uitgesloten van garantie zijn:

 • Ontstekingsbatterijen
 • Afbladderen/loslaten van de coating als gevolg van het inbranden van vet
 • Afbladderen/loslaten, verkleuren van de lak/emaille en coating
 • Lichte roestvorming zoals vliegroest.
 • Normale gebruiksslijtage
 • Gebreken die de werking of de waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden

 • Tevens uitgesloten van garantie zijn verfschade en/of roesten (behalve doorroesten) van de grill of van vervangbare onderdelen ten gevolge van normale slijtage gedurende een periode van twee jaar, of bij schade die zich kan voordoen bij normaal gebruik, ongeval, onjuiste installatie of ondeugdelijk onderhoud. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient altijd de aankoopbon overlegd te worden.


  Verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en kunnen daar geen afbreuk aan doen.

   
  Back to top
    Loading...