Garantie Boretti


Service center
Garantietermijn

:
:

020 436 34 39
2 jaar

Gedurende een termijn van twee jaar na aankoopdatum geeft Boretti volledige garantie op materiaal, voorrijdkosten en arbeidsloon. 


Wij verwijzen u voor een volledig overzicht van de garantievoorwaarden naar de website van Boretti.


Mocht u ondanks de hoge kwaliteitseisen toch onvolkomenheden of een defect constateren, dan kunt u contact opnemen met Boretti via 020-4363439 of met Barbecueshop.nl. Ga voor onze contactgegevens naar de contactpagina. Beschrijf duidelijk het defect, voeg een foto ter verduidelijking toe en vermeld het ordernummer van uw aankoop. U kunt ook een service afspraak maken met Boretti via de website.


Wij raden u altijd aan om uw barbecue te registreren bij het desbetreffende merk. Voor Boretti kunt u dat online doen met het registratieformulier.


Voor de volgende punten wordt geen garantie gegeven:

 • Oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurverschillen in de emaillering;
 • Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie;
 • Kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen;
 • Defecten op grond van veranderingen, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging;
 • Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden;
 • Schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud;
 • Schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.).

 • Verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en kunnen daar geen afbreuk aan doen.

   
  Back to top
    Loading...