DISCLAIMER ACTIE ‘OUTDOORCHEF PARIS’

1. Het gebruik van deze website geeft aan dat je akkoord bent met en gebonden aan deze disclaimer.

2. De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website. Hieronder valt tevens, doch is zeker niet daartoe beperkt: eventuele schade die je als maker van de film lijdt dan wel de schade die je als maker van de film bij derden veroorzaakt.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de content onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolledigheden en/of onjuistheden van de content.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
Back to top
  Loading...